Praktijkwijzer Coronavirus (COVID-19) en zwangerschap

Voor de zwangere vrouw en haar familie:

1: Welk effect heeft het coronavirus op u als zwangere?
Als zwangere ben je gevoeliger om infecties op te lopen. Wanneer er nog andere medische condities aanwezig zijn, kan dat het risico nog verhogen.
Zwangeren zijn niet gevoeliger voor de gevolgen van een coronavirus infectie dan andere vrouwen. De meerderheid van de zwangeren zullen dus enkel milde tot matig ernstige griepachtige symptomen vertonen.
Koorts kan je onderdrukken met het innemen van paracetamol. Dit medicijn is veilig voor de zwangerschap.

2: Als ik geinfecteerd ben met coronavirus, wat is het effect op mijn baby?
Er zijn weinig gegevens. Er is tot nu geen bewijs voor een verhoogd risico op miskraam of op overdracht van het coronavirus naar de ontwikkelende baby toe. Het is dus eerder onwaarschijnlijk dat het virus afwijkingen zal veroorzaken bij je baby.

3: Hoe kan ik het risico om het coronavirus op te lopen verkleinen?

  • Was je handen met zeep en water meerdere keren per dag en voor minstens 20 seconden -
  • Was je handen altijd wanneer je thuis komt of op het werk komt
  • Gebruik ontsmettingsgel wanneer zeep en water niet voorhanden zijn
  • Bedek je mond en neus met een papieren zakdoekje wanneer je hoest of niest
  • Werp gebuikte zakdoekjes onmiddellijk weg in de vuilbak en was nadien je handen
  • Hou afstand bij contact met personen die zich ziek voelen. Moedig alle familieleden aan om dezelfde voorzorgen toe te passen

4. Bevalling na contact met coronavirus, klachten van een mogelijke infectie of besmet met coronavirus

In het geval je klachten hebt die aan een corona infectie doen denken of je hebt een corona infectie opgelopen, en je denkt dat je gaat bevallen (je hebt weee¨n of verliest vruchtwater), vermeldt je dit bij opname op de verloskamer of aan je gynaecoloog.

Zet de arbeid door en je gaat bevallen, dan wordt de zorg op een gestandaardiseerde wijze in het ziekenhuis opgestart.

Elke afdeling heeft hiervoor een plan van aanpak.

Bij besmetting met het coronavirus is het niet per se noodzakelijk om een keizersnede uit te voeren.

De gynaecoloog zal hierover beslissen afhankelijk van de toestand van moeder en kind.

Denk er aan dat er slechts maximaal 1 persoon (ouder dan 18 jaar) je kan begeleiden op de verloskamer. Bezoek op de kraamafdeling wordt beperkt tot de partner.

5: Als ik ziek ben, kan ik het coronavirus doorgeven onmiddellijk na de bevalling?
Er is weinig tot geen informatie beschikbaar over de wijze van aanpak onmiddellijk na de bevalling. Er is nauwelijks informatie over overdracht van het virus naar de foetus bij vrouwen die in het derde trimester van de zwangerschap besmet raakten. De beperkte informatie toont aan dat het virus niet in het vruchtwater werd teruggevonden, en dus de baby’s niet besmet waren.

6: Is dan direct huid-huid contact met de baby na de bevalling mogelijk bij Corona positieve patiënten?
De meningen zijn hierover verdeeld. Meestal adviseert men om het huid-huid contact te vermijden. Hierover gebeurt er best overleg met de kinderartsen in het ziekenhuis waar je zal bevallen. Het dragen van een mondmasker is in deze situatie noodzakelijk. Na de bevalling wordt de mama gewassen met water en zeep, kleding wordt vervangen, mondmasker wordt aangedaan.

7: Kan ik borstvoeden na infectie met coronavirus?
Het is best dat je dit overloopt met de artsen van de instelling waar je wenst te bevallen. Tenzij je ernstig ziek bent ten gevolge van een corona infectie, is borstvoeding mogelijk en aan te raden. Er is voorlopig geen aanwijzing dat het coronavirus via moedermelk wordt overgedragen. De voordelen van borstvoeding zijn belangrijker dan de mogelijke risico’s van een overdracht van het virus via de moedermelk naar de baby toe. De volgende maatregelen verdienen aanbeveling:

  • -  Was goed je handen voordat je de baby, de afkolfmachine of de flesjes aanraakt en draag een mondmasker tijdens het borstvoeden

  • -  Volg de instructies voor her correct reinigen van de kolfmachine na elk gebruik. Anderzijds kan je overwegen om iemand te vragen om de afgekolfde melk toe te dienen als je ernstig ziek bent.


8: Wat doe ik wanneer ik:

a) denk in contact met het coronavirus te zijn gekomen?

Je gaat in quarantaine.

b) een bewezen corona infectie heb?

Het ziekenhuis waar je zal bevallen heeft een plan van opvang voor jou en je baby uitgewerkt. Bij omname verwittig je de vroedvrouw.


9: Moet ik preventief verwijderd worden uit mijn werkomgeving?
Tot op heden zijn er geen maatregelen uitgevaardigd waardoor je preventief uit je werkomgeving dient te worden ontzet. Tenzij je werkt met hoogrisico patiënten.

Referenties:

ISUOG Interim Guidance on 2019 Novel Coronavirus Infection during Pregnancy and Puerperium: Information for Healthcare Professionals
https://www.info-coronavirus.be/nl/faqs/ https://www.nhs.uk/conditions/coronavirus-covid-19/

RCOG, Covid-19 infection and pregnancy https://epidemio.wiv-isp.be/ID/Pages/2019- nCoV_procedures.aspx https://epidemio.wiv-isp.be/ID/Documents/Covid19/COVID- 19_procedure_hospitals_NL.pdf