Wanneer maak ik een mijn eerste afspraak bij de gynaecoloog als ik zwanger ben? Bij positieve zwangerschapstest. Proficiat!  Maak je een afspraak bij de huisarts voor een bloedname. Zo kunnen bloedgroep en een aantal infectieziekten nagekeken worden, vitaminen kunnen opgestart worden. Neem deze resultaten mee op je eerste afspraak bij de gynaecoloog.
Ideaal is een afspraak rond 7 - 8 weken na het begin van de laatste maandstonden.
Neem steeds uw identiteitskaart en vignetten van de mutualiteit mee.


Wat neem ik mee op raadpleging bij de gynaecoloog?
Neem steeds uw identiteitskaart en vignetten van de mutualiteit mee.
Indien er  vooraf onderzoeken zijn aangevraagd door uw huisarts, bv foto van de borsten, uitstrijkje, bloedname,.....gelieve deze resultaten mee te nemen of aan uw huisarts te vragen om deze resultaten door te sturen naar uw gynaecoloog.


Komt mijn gynaecoloog steeds voor mijn bevalling?
In het Sint-Vincentiusziekenhuis is er een maatschap van Gynaecologen die samenwerkt. De maatschap bestaat uit Dr. Cha'ban Firas, Dr. Elst Philippe, Dr. De Souter Tinneke, Dr. Renard Nathalie, Dr.Laura Werquin, Dr Lisa-Matie Langermans  en Dr. Dewulf Magali. Er is een wachtsysteem.
Dit betekent u steeds geholpen wordt door de arst die aanwezig is in het ziekenhuis. Dr. Dewulf is niet steeds aanwezig bij uw bevalling. Doordat de verschillende artsen samenwerken, is hun manier van werken gelijkaardig en kan u erop vertrouwen dat u steeds de beste zorgen krijgt.


Hoe maak ik het snelst een afspraak?
Het snelst maakt u afspraken via deze website. Volg gewoon de instructies. Het is niet moeilijk om een online afspraak te maken.

Hoe kan ik mijn arst het snelst bereiken?

         Dr. Dewulf Magali:  

         maandag is Dr. Dewulf de hele dag aanwezig in het Sint-Vincentiusziekenhuis
          tel. 03 285 20 00. Meestal is zij op haar DECT te bereiken.
         dinsdag  voormiddag op de privé-raadpleging van 9 tem 11 uur, tel. 03 385 50 55.
         donderdag namiddag in het Sint-Vincentiusziekenhuis van 15 tem 18 uur,

         tel. 03 2831515.
         vrijdag voormiddag op de privé-raadpleging van 9 tem 12 uur, tel. 03 385 50 55.


Hoe neem ik best contact op om resultaten op te vragen?

           Dr. Dewulf 
                        
dinsdag voormiddag op de privé-raadpleging van 9 tem 11 uur,

                       tel. 03 385 50 55.
                        woensdag voormiddag op de privé-raadpleging van 9  tem  12 uur,

                       tel. 03 385 50 55.
                        donderdag namiddag in het Sint-Vincentiusziekenhuis van 15 tem 18 uur,
                        tel. 03 283 15 15.
                        vrijdag voormiddag op de privé-raadpleging van 9 tem 12 uur,

                       tel. 03 385 50 55. 

                        via e-mail: eb.azg@fluwed.ilagam
                        e-mail wordt op regelmatige tijdstippen nagelezen en beantwoord.


Hoe vaak moet ik een uitstrijkje laten maken?
Indien uw laatste uitstrijkje volledig normaal was, wordt een nieuw onderzoek terugbetaald door de mutualiteit 1 x om de 3 jaar.

Belangrijk om borstkanker vroeg op te sporen
De oorzaak van borstkanker is niet gekend en daardoor kan borstkanker niet vermeden worden. Een gezonde levensstijl helpt om kanker te voorkomen, niet roken, geen overgewicht, sporten. De ziekte kan echter wel in een vroeg stadium opgespoord worden. Hoe vroeger borstkanker opgespoord en behandeld wordt, hoe groter de kans dat de patiënte geneest. Dat komt omdat een gezwel dat nog maar in een pril groeistadium is en dus klein is, makkelijker verwijderd kan worden. De borst zelf kan hierbij meestal gespaard blijven en nadien is er weinig of niets van de ingreep te merken. Als borstkanker ontdekt wordt in het eerste stadium, is de kans op genezing 95%.

Vanaf welke leeftijd moet ik een borstfoto laten maken?
Screening wordt aangeraden vanaf de leeftijd van 50 jaar 1 x per 2 jaar.
Bij sommige patiënten wordt met een borstfoto op vroegere leeftijd gestart, omwille van familiale vormen van borstkanker, omdat er iets te voelen is in de borst, ....
Als er een borstfoto is gemaakt, zal de radioloog in overleg met de gynaecoloog of huisarts voor ieder patiënt afzonderlijk beslissen om de hoeveel tijd het aangewezen is een nieuw onderzoek te laten verrichten.


Mammografie ideaal onderzoek om borstkanker vroeg op te sporen
Alle risico’s op borstkanker uitschakelen kan niet, maar we kunnen de ziekte vroegtijdig opsporen zodat er snel kan ingegrepen worden. De beste manier hiervoor is een röntgenfoto van de borsten (mammografie) te laten nemen.

Wat is een mammografie?
Een mammografie is een röntgenfoto van de borsten, waarbij de borst tussen twee platen wordt gelegd. Om duidelijke foto’s te kunnen maken, wordt de borst aangedrukt. 
Soms kan dat onaangenaam of pijnlijk zijn, maar dat gevoel verdwijnt meestal snel na het onderzoek. 
Om het onaangename gevoel te beperkten, laten vrouwen die nog menstrueren best een mammografie nemen tussen de vierde en twaalfde dag na het begin van de menstruatie. 

Een screeningsmammografie  kadert specifiek in een bevolkingsonderzoek of borstkankerscreening. De belangrijkste doelgroep, vrouwen tussen 50 en 69 jaar, krijgen om de twee jaar een uitnodigingsbrief voor zo’n screeningsmammografie. Dat onderzoek is voor hen gratis. 
Omdat uw foto’s door minstens twee radiologen beoordeeld worden, kan onmiddellijk na het onderzoek nog niets gezegd worden over het resultaat. U en uw arts ontvangen binnen de drie weken bericht. Indien op de screeningsmammografie een afwijking werd opgemerkt, zal uw arts dat met u bespreken. Als er een afwijking wordt gevonden, dan betekent dat niet altijd dat het om kanker gaat. In dat geval zijn dan gewoon verdere onderzoeken nodig. Deze worden dan door uw gynaecoloog of huisarts voorgeschreven.